top of page

VERVEKAMPANJE

Gjelder ut november 2022

Verv 1 person og tren 1 mnd gratis,

verv 2 personer og tren 6 MND GRATIS

Betingelser for vervekampanje:
Gjelder verving av nye medlemmer ved

inngåelse av 12/24 mnd avtale. Man kan ikke verve seg selv.

Trekker Rope
bottom of page